تصــاویر
کانال تلگرامی کلاس چهارم

برای ورود به کانال کلاس چهارم روی تصویر زیر کلیک کنید.

    

 

تکالیف روز سه شنبه1396/10/12

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید

روی درس دوم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند.

گزارش روز دوشنبه1396/10/11

سلام وقت بخیر

ریاضی ضرب چندرقم بر دو رقم توی کتاب حل شد

فارسی درس آزاد انجام دادیم

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم

تکالیف روز دوشنبه1396/09/20

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

روی درس هفتم بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

صفحه55ریاضی حل شود

کاردرمنزل واله سوالات تستی و تشریحی حل شود

همه درس ها برای آزمون آنلاین جامع خوانده شود.

 

گزارش روز یکشنبه1396/09/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی تمرین ضرب حل کردیم

فارسی درس هفتم همه روخوانی کردند

املا گرفته شد

علوم درس ششم تدریس شروع کردیم.

 

تکالیف روز یکشنبه1396/09/19

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های خواسته شده حل کنید

صفحه اول درس پنجم خوانداری رونویسی کنید و فعل ها را مشخص کنید

سوالات تستی و تشریحی فارسی کاربرگ واله را حل کنید

 

گزارش روز شنبه1396/09/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب سه در سه فعالیت و کاردرکلاس حل شد

اجتماعی درس هشتم تدریس شد

فارسی درس هفتم روخوانی کردیم.

 

درسنامه اجتماعی

پسرای باهوش درسنامه درس هفتم اجتماعی را دانلود و مطالعه کنید

 

دانلود کنید

تکالیف روز سه شنبه1396/09/14

سوالات ریاضی داده شده حل کنید

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

فردا حتما دفترچه کاردرمنزل واله باخودتان بیاورید

گزارش روز دوشنبه1396/09/13

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب سه رقم در سه رقم تدریس و تمرین کردیم.

فارسی نوشتاری کار شد

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم.

تکالیف روز دوشنبه1396/09/13

تمرینات صفحه51ریاضی حل شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود

املا دانش آموزان گفته شده 4خط بنویسند.

گزارش روز یکشنبه1396/09/12

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب دورقم در دورقم تمرین شد

علوم روی درس پنجم تمرین شد

فارسی نوشتاری کار شد.

تکالیف روز یکشنبه1396/09/12

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند

ضرب های داده شده را به روش های گفته شده حل کنید.

گزارش روز شنبه1396/09/11

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی ضرب دو رقم در دورقم تدریس شد

فارسی نوشتاری درس ششم حل شد

اجتماعی تدریس کردیم.

درسنامه علوم

پسرای گلم درسنامه درس پنجم علوم رو دانلود و مطالعه کنید

 

دانلود درسنامه درس پنجم علوم

درسنامه هدیه ها

پسرای خوب من درسنامه هدیه ها را دانلود و در منزل مطالعه کنید.

 

دانلود کنید

تکالیف آخرهفته

املا یک صفحه همه دانش آموزان بنویسند

کاربرگ ریاضی حل شود

کاربرگ تمرکز انجام شود.

سوالات ریاضی فصل سوم گفته شده حل شود.

 

گزارش روز چهارشنبه1396/09/08

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب دو در دو شروع کردیم.

لیگ ریاضیات به صورت گروهی انجام شد

فارسی نوشتاری حل شد

علوم درس پنجم کار شد.

هدیه ها درس جدید تدریس شد.

 

تکالیف روز چهارشنبه1396/09/08

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

جهت های جغرافیایی کشیده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.

کانگورو برای فردا آماده باشید.

 

گزارش روز سه شنبه1396/09/07

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی فصل سوم شروع کردیم

علوم درس پنجم شروع شد

خوانداری درس ششم روخوانی شد

کانگورو سوالات4 امتیازی سال2004کار شد.

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

دانش آموزان عزیز لطفا فایل های زیر را دانلود و در نزل حل کنید

 

نمونه سوال شماره11ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره12ریاضی فصل دوم

 

تکالیف روز سه شنبه1396/08/07

کاربرگ تمرکز یا دقت انجام شود

سوالات واله حل شود

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند.

گزارش روز یکشنبه1396/08/05

سلام و روزبخیر خدت اولیا

ریاضی دلفین واله حل کردیم و فصل سو شروع شد

علوم درس چهار سوال پرسیدم

آزمون مدیر برگزار شد

 

چیستان شماره16

دیانا 9 کاغذ داشت.او بعضی از کاغذهایش را بریده و به 3تکه تقسیم کرد.اگر حالا او15تکه کاغذ داشته باشد،چندتا از آن ها را بریده است؟

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و دوست داشتنی نمونه سوالات زیر را دانلود و حتما در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره8ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره9ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره10ریاضی فصل دوم

 

تکالیف روز چهارشنبه1396/09/01

دانش اموزان گفته شده املا بنویسند

شعرهای کتاب را بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

یک مدار موازی و متوالی بکشید

صفحه49ریاضی را حل کنید

 

گزارش روز سه شنبه1396/08/30

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کانگورو کار شد

کاردرکلاس ریاضی حل شد

نوشتاری کار کردیم

املا گرفتیم

علوم مرور درس چهارم داشتیم.

درسنامه اجتماعی

پسرای خوب و باهوش درسنامه درس ششم اجتماعی رو دانلود و مطالعه کنید

 

دانلود کنید

تکالیف روز سه شنبه1396/08/30

روی درس پنجم خوانداری بخوانید و تاریخ زده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.

گزارش روز دوشنبه1396/08/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب عدد در کسر تدریس شد

فارسی نوشتاری حل کردیم.

اجتماعی جهت های اصلی و فرعی تدریس شد

هدیه ها تمرین حل کردیم.

 

داستان نیمه تمام هفته

من بچه آهوی کوچکی هستم،شکارچی مادرم را گرفت و من به سمت جنگل فرار کردم.از دور دیدم آقایی خیلی محترم به سمت شکارچی رفت و ضمانت مادرم کرد تا.......