تصــاویر
کانال تلگرامی کلاس چهارم

برای ورود به کانال کلاس چهارم روی تصویر زیر کلیک کنید.

    

 

گزارش روز یکشنبه1396/02/03

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول فارسی روخوانی کردیم.

ساعت دوم ریاضی تمرین حل کردیم.

ساعت سوم خلاقیت داشتیم.

ساعت چهارم ریاضی تمرین شد.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر ریاضی سوالات کتاب حل شد.

 

تکالیف روز سه شنبه1396/01/29

گل های من کانگورو سال2055تمرین کنید.

آزمون آنلاین انجام دهید.

گزارش روز دوشنبه1396/01/28

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول صبحانه خوردند.

ساعت دوم نیایش خوانداری خواندیم.

ساعت سوم قرآن داشتیم.

ساعت چهارم نجوم بود.

ساعت پنجم کانگورو کار شد.

ساعت ششم هدیه ها تدریس شد.

ساعت آخر ریاضی تمرین کردیم.

گزارش روز یکشنبه1395/01/27

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول بخوان وبیندیش حل شد.

ساعت دوم ریاضی کانگورو کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم محیط و مساحت تمرین شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه داشتیم.

ساعت آخر کانگورو کار شد.

درسنامه های هدیه ها

گل پسرای من درسنامه های زیر رو دانلود و توی خونه حتما مطالعه کنید

 

درسنامه درس چهاردهم

 

درسنامه درس پانزدهم

 

درسنامه درس شانزدهم

 

تکالیف آخرهفته

گل های من کانگورو سال های 2009و2008برای آخر هفته مرور کنید.

گزارش روز چهارشنبه1396/01/23

ساعت اول نوشتاری کار شد.

ساعت دوم احتمال تدریس شد.

ساعت سوم تدریس علوم توسط دانش آموزان کلاس اول داشتیم.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن بود.

ساعت ششم یو سی مس کار شد.

ساعت آخر کانگورو کار کردیم.

درسنامه های هدیه

گل های من درسنامه های درس هفدهم و هجدهم هدیه ها رو دانلود و در منزل مطالعه کنید.

 

درسنامه درس هفدهم

 

درسنامه درس هجدهم

تکالیف روز چهارشنبه1396/01/23

کانگورو سال2010تمرین شود

سوالات ریاضی حل شود.

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

 

گزارش روز دوشنبه1396/01/21

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول املا گرفته شد.

ساعت دوم قران داشتیم.

ساعت سوم ریاضی احتمال کار کردیم.

ساعت چهارم نجوم داشتیم.

ساعت پنجم هدیه ها تدریس شد.

ساعت ششم علوم سوال پرسیده شد.

سوال آخر کانگورو کار شد.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/01/26

کانگورو سال2011حل شود.

5خط املا از درس هفدهم بنویسید

گزارش روز یکشنبه1396/01/20

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ساعت اول نکات دستوری درس هفدهم فارسی تدریس شد.

ساعت دوم ریاضی انواع نمودارها کار کردیم.

ساعت سوم خلاقیت و عمل داشتیم.

ساعت چهارم کانگورو کار کردیم.

ساعت پنجم ورزش داشتیم.

ساعت ششم آزمایشگاه بود.

ساعت آخر ریاضی کار کردیم.

 

تکالیف روز دوشنبه1396/01/20

سوالات ریاضی داده شده را حل کنید.

بیست کلمه مشکل از درس جدید به انتخاب خودت بنویس

گزارش روز یکشنبه1369/01/19

ساعت اول اجتماعی تدریس شد

ساعت دوم ریاضی نکات انواع نمودار تدریس کردیم.

ساعت سوم قرآن بود.

ساعت چهارم کانگورو تمرین شد.

ساعت پنجم فارسی روی درس مدرسه هوشمند روخوانی شد.

ساعت ششم علوم جانوران بی مهره تدریس شد.

ساعت آخر هنر داشتیم.

 

درسنامه های اجتماعی

گل پسرای خوب من درسنامه های سه درس آخر اجتماعی هم براتون میذارم وبلاگ که این کتاب به امید خدا تمام شود.

 

درسنامه محیط زیست

 

درسنامه تقویم

 

درسنامه روزهای مهم

 

عکس های تدریس محمد مهدی

   

   

سودوکو شماره16

درسنامه علوم

گل پسرای خوبم درسنامه درس بی مهره ها رو براتون قرار میدم که حتما دانلود و مطالعه کنید.

 

دانلود درسنامه درس بی مهره ها

 

سری دوم سوالات نوروز96

سری دوم سوالات اختیاری نوروز96 براتون قرار میدم که می تونید دانلود و حل کنید.

 

پیک شماره1

 

پیک شماره2

 

پیک شماره3

 

 

جشنواره استانی طرح جابر

یک طرح امسال در کلاس انجام شد که خوشبختانه مقام اول شهرستان را کشب کرد و به مرحله استانی راه یافت.

دانش آموزان کوشا و خلاق سیدمهدی هاشمی و همایون حق پرست

    

   

   

به امید موفقیت در مرحله استانی

نمونه سوال عید96
تکالیف روز چهارشنبه1395/12/18

پسرای گلم 7نکته چهارضلعی ها را با شکل نشان دهید.

گزارش روز سه شنبه1395/12/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول نکات چهارضلعی ها گفتیم.

ساعت دوم خط بود.

ساعت سوم روزنامه دیواری بود.

ساعت چهارم اجتماعی تدریس و سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم کانگورو کار شد.

ساعت هفتم علوم مرور شد.

تکالیف روز سه شنبه1395/12/17

گل پسرای من سوالات 5امتیازی 2011و2012را حل کنید.

گزارش روز دوشنبه1395/12/16

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی سوال پرسیدم.

ساعت دوم تدریس هدیه ها توسط سام داشتیم.

ساعت سوم و چهارم جلسه طرح شهاب با اولیا برگزار شد.

ساعت پنجم آزمون آنلاین گرفتیم.

ساعت ششم آزمون قرآن بود.

ساعت آخر من یک نویسنده هستم خوانده شد.

تکالیف روز دوشنبه1395/12/16

پسرای باهوش سوالات ریاضی داده شده را حل کنید.

گزارش روز یکشنبه1395/12/15

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول ریاضی تمرین ریاضی حل کردیم.

ساعت دوم کلمات درس های فارسی نوشتیم.

ساعت سوم وبلاگ کار شد.

ساعت چهارم تمرین ریاضی حل شد.

ساعت پنجم ورزش بود.

ساعت ششم آزمایشگاه کار شد.

ساعت آخر تمرین های ریاضی سوال شد.

نتایج هفته دهم لیگ ریاضیات اعلام شد

هفته دهم لیگ ریاضیات نیز به خوبی برگزار شد و نتایج آن نیز در نوار ابزار بالا قابل مشاهده است.

 

تکالیف روز یکشنبه1395/12/15

دانش آموزان گفته شده املا بنویسند.

تمرین های ریاضی داده شده حل کنید.

گزارش روز شنبه1395/12/14

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ساعت اول ریاضی مساحت مثلث کار شد.

ساعت دوم فارسی نوشتاری کار کردیم.

ساعت سوم قرآن بود.

ساعت چهارم علوم سوال پرسیده شد.

ساعت پنجم اجتماعی تدریس شد.

ساعت ششم ریاضی مساحت متوازی الاضلاع کار کردیم.

ساعت آخر هنر بود.

بازی علوم

بازی های علوم که درباره بدن ما1 است دانلود و با برن افزار اجرا کنید و از بازی کردن لذت ببرید

 

بازی صحیح و غلط

 

بازی وصل کردنی