تصــاویر
کانال تلگرامی کلاس چهارم

برای ورود به کانال کلاس چهارم روی تصویر زیر کلیک کنید.

    

 

گزارش روز شنبه1396/07/29

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کتاب واله کار کردیم.

رفع اشکال آزمون دیروز انجام شد

اجتماعی کاربرگ ها را حل کردیم.

 

تکالیف آخر هفته

صفحات 20و21ریاضی حل شود

هر دانش آموز به اندازه گفته شده املا بنویسند

کتاب واله جهت آمادگی آزمون روز جمعه تمرین و مطالعه شود

گزارش روز چهارشنبه1396/07/26

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی واله دلفین حل کردیم.

لیگ ریاضیات برگزار شد

 جهت آمادگی آزمون روز جمعه همه دروس مرور و سوال شد

بازی آموزشی اجتماعی

پسرای گلم بازی تستی درس سوم و چهارم اجتماعی رو براتون آماده کردم لطفا ابتدا با دقت درسنامه های درس سوم و چهارم رو مطالعه کنید و بعد بازی رو انجام دهید

در پایان بازی نمره شما مشخص خواهد شد و می توانید ببینید

 

بازی تستی درس سوم و چهارم اجتماعی

 

درسنامه اجتماعی

پسرای خوب و درس خوان درسنامه درس چهارم اجتماعی رو دانلود و مطالعه کنید

 

درسنامه درس چهارم اجتماعی

نمونه سوال ریاضی فصل اول

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر را داناود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره5فصل اول ریاضی

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/26

سوالات سه انمتیازی سال های 1998تا2000مطالعه و تمرین شود

دانش آموزان براساس نیاز گفته شده املا بنویسند

روی بخوان وبیندیش بخوانید و اولیا تاریخ بزنند

گزارش روز سه شنبه1396/07/25

سلام و روزبخیر خدمت اولیا محترم

ریاضی کانگورو حل کردیم

فارسی بخوان و بیندیش همه خواندند

علوم از همه سوال پرسیدم

کتاب کار واله حل کردیم

من یک نویسنده ام خواندیم

نماز جماعت برگزار شد

تکالیف روز سه شنبه1396/07/25

نقشه اتاق خواب خود را از دید بالا بکشید

دانش آموزان گفته به تعداد مشخص شده املا بنویسند

دانش آموز گفته شده داستان را خلاصه کند

صفحه19کتاب ریاضی حل شود.

 

گزارش روز دوشنبه1396/07/24

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی در کلاس تمرین حل شد

فارسی درباره روز عصای سفید و جبار باغچه بان صحبت کردیم

هدیه از همه سوال پرسیده شد

اجتماعی از همه پرسیده شد و درس چهارم تدریس شد

درسنامه درس دوم علوم

پسرای خوبم قسمت دوم درسنامه درس علوم رو دانلود و در منزل مطالعه کنید

 

درسنامه درس دوم علوم

تکالیف روز دوشنبه1396/07/24

دانش آموزان گفته شده داستانی به دلخواه بخوانند و آن را برای پدر و مادر خود خلاصه کنند و آن ها در دفتر تکلیف بازخورد بنویسند

دانش آموزان گفته شده 4خط املا،دانش آموز گفته شده8خط املا بنویسند

دانش اموزانی که از نظر املایی امروز تشویق شدند نیازی به نوشتن املا ندارند

سوالات تشریحی کاربرگ واله حل شود

 

گزارش روز یکشنبه1396/07/23

سلام و روزبخیر خدمت ولیا گرامی

ریاضی کاردرکلاس مبحث میلیون حل شد

کتاب کار دلفین واله کار کردیم

املا گرفتیم

نوشتاری حل کردیم

علوم سوال شد و ادامه درس دوم تدریس شد

نمونه سوال ریاضی

گل های من نمونه سوالات زیر که از فصل اول ریاضی آماده کردم دانلود و حل کنید

 

سوال فصل اول ریاضی شماره3

 

سوال فصل اول ریاضی شماره4

درسنامه اجتماعی

پسرای گل و باهوش درسنامه درس سوم اجتماعی رو دانلود و در منزل مطالعه کنید

 

درسنامه درس سوم اجتماعی

تکالیف روز یکشنبه1396/07/23

در برگه A4جدول بودجه یک هفته مورد نظر را بکشید

چهارجمله از درس دوم که ویرگول داشته باشند بنویسید

دانش آموزان گفته شده کتاب داستان بخوانند و برای اولیا خلاصه کنند و در دفتر تکلیف اولیا بازخورد بنویسند.

گزارش روز شنبه1396/07/22

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی تدریس میلیون انجام شد و کاردرکلاس حل کردیم

اجتماعی درس سوم تدریس شد

فارسی نوشتاری درس دوم حل شد

 

نتایج هفته دوم لیگ ریاضیات اعلام شد

هفته دوم لیگ ریاضیات نیز چهارشنبه هفته قبل و این بار به صورت گروهی برگزار شد که نتایج آن را می توانید از طریق نوار ابزار بالای سایت مشاهده کنید

 

سوالات هفته دوم لیگ ریاضیات

داستان نیمه تمام هفته

پدرم زنگ حیاط زد و من در را باز کردم.وقتی او را دیدم خوشحال به سمتش دویدم و او نیز من را به آغوش کشید وقتی دستش را گرفتم متوجه زبری دستش شدم و.....

چیستان شماره12

دانش آموزان یک کلاس در سه صف به موزه می روند.الهام،بیتا وثریا متوجه شدند که هرکدام در صفشان از سر صف نفر هفتم و از ته صف نفر پنجم هستند.چند دانش آموز به موزه می روند؟

بازی آموزشی فارسی

پسرای خوب و باهوش بازی زیر که معنی کلمات درس دوم هست دانلود و در منزل بازی کنید تا کلمات مهم این درس هم یاد بگیرید

 

دانلود بازی معنی کلمات درس دوم

تکالیف آخرهفته

کار در منزل واله مطالعه و سوالات تستی آن به عنوان تکلیف حل شود

صفحه15ریاضی حل شود

املا برای روز پنج شنبه و جمعه طبق تعداد گفته شده نوشته شود

یک کتاب داستان بخوانید و برای خانواده خلاصه کنید

 

گزارش روز چهارشنبه1396/07/19

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

فارسی دستور زبان درس دوم کار شد

لیگ ریاضیات برگزار شد

ریاضی مبحث میلیون تدریس شد

هدیه ها خواندیم

علوم سوال پرسیدم

درسنامه درس دوم خوانداری

دانش آموزان عزیز درسنامه درس دوم فارسی رو دانلود و مطالعه کنید

 

درسنامه درس دوم فارسی

تکالیف روز چهارشنبه1396/07/19

دانش آموزان هر کس به اندازه گفته شده املا بنویسند

سوال ریاضی داده شده را حل کنید

امروز اجتماعی بخوانید و اولیا سوال بپرسند و در دفتر تکلیف یادداشت کنند

کسانی که دیروز هدیه و علوم در دفتر تکلیف یادداشت نکردند امروز علوم،هدیه و علوم باید از طرف اولیا سوال شود و در دفتر تکلیف بازخورد نوشته شود.

 

گزارش روز سه شنبه1396/07/18

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی آزمونک برگزار شد

کتاب کانگورو شروع کردیم

فارسی روخوانی از همه پرسیده شد

علوم روی درس دوم خوانده شد.

درسنامه ستایش

پسرای گل و باهوش درسنامه ستایش همراه با نمونه سوال در وبلاگ قرار می دهم که حتما دانلود و در منزل مطالعه کنید

 

درسنامه درس ستایش

تکالیف روز سه شنبه1396/07/18

هر دانش آموز به اندازه گفته شده املا بنویسند

دانش آموزان گفته شده روی درس دوم بخوانند و تاریخ زده شود

درس هدیه و علوم خوانده شود و اولیا بپرسند.

گزار شروز دوشنبه1396/07/17

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

فارسی معنی کلمات درس دوم گفته شد

ادبیات کهن حکایت دوم کار شد

ریاضی از همه سوال پرسیده شد

هدیه از همه سوال پرسیده شد

اجتماعی هم پرسش کلاسی داشتیم.

 

بازی جاخالی اجتماعی

پسرای گلم بازی جاخالی درس اول و دوم اجتماعی براتون آماده کردم که حتما دانلود کنید و از بازی کردن لذت ببرید

 

بازی درس اول و دوم اجتماعی