نمونه سوال ریاضی فصل دوم

دانش آموزان عزیز لطفا فایل های زیر را دانلود و در نزل حل کنید

 

نمونه سوال شماره11ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره12ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و دوست داشتنی نمونه سوالات زیر را دانلود و حتما در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره8ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره9ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره10ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و باهوش نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره5ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره6ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره7ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و باهوش نمونه سوال های زیر را دانلود و حتما در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره3ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره4ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گلم نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره1فصل دوم

 

نمونه سوال شماره2فصل دوم

 

 

نمونه سوال ریاضی فصل اول

دانش آموزان عزیز نمونه سوالات زیر رو دانلود و در منزل تمرین کنید

نمونه سوال شماره7ریاضی فصل اول

 

نمونه سوال شماره8ریاضی فصل اول

نمونه سوال ریاضی فصل اول

پسرای گل نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره6 فصل اول ریاضی

نمونه سوال ریاضی فصل اول

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر را داناود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره5فصل اول ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل های من نمونه سوالات زیر که از فصل اول ریاضی آماده کردم دانلود و حل کنید

 

سوال فصل اول ریاضی شماره3

 

سوال فصل اول ریاضی شماره4

نمونه سوال ریاضی فصل اول

نمونه سوالات زیر را دانلود و توی خونه تمرین کنید

 

سوال فصل اول شماره1

 

سوال فصل اول شماره2

 

بازی الگوها

پسرای گل بازی وصل کردنی الگو را دانلود و بازی کنید که خیلی جذاب و لذتبخش هست.

 

بازی وصل کردنی الگوها

بازی الگوها

بازی دوتایی الگوها در سطح ساده در سایت قرار می دهم که هم بازی کنید و لذت ببرید و هم مروری روی الگوها کرده باشید

 

بازی دوتایی الگوها

نمونه سوال تستی همه دروس

گل پسرای باهوش نمونه سوالی تستی از همه دروس پایه سوم براتون آماده کردم که حتما دانلود و توی منزل حل کنید تا مرور کاملی روی پایه سوم داشته باشید.

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی سوم

گل پسرای باهوش نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش و گل نمونه سوال زیر را دانلود و توی خونه حل کنید تا مروری روی ریاضی سال گذشته داشته باشید.

 

نمونه سوال ریاضی

بازی کارتی ضرب

بازی زیبا و جذاب کارتی ضرب براتون قرار دادم و حتما با مامان وباباهاتون مسابقه بدید و از ضرب و ریاضی لذت ببرید.

 

دانلود بازی کارتی ضرب

نمونه سوال ریاضی

پسرای گل و باهوشم نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و در منزل حل کنید تا مروری روی مطالب سال قبل داشته باشید.

 

بازی آموزشی ضرب

گل های خوب من بازی آموزشی ضرب رو براتون آماده کردم که ان شالله حتما دانلود و بازی کنید تا هم لذت بازی کردن ببرید و هم ضرب پایه سوم رو مرور کنید.

 

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای باهوش نمونه سوال زیر که درباره تبدیل واحدهای پایه سوم است را دانلود و در خونه حل کنید.

 

نمونه سوال ریاضی

گل پسرا چند نمونه سوال ریاضی براتون قرار میدم که حتما دانلود کنید و در خونه تمرین کنید.

 

نمونه سوال فروردین ماه

 

نمونه سوال فصل چهارم

 

نمونه سوال فصل ششم

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و حل کنید

 

نمونه سوال ریاضی

آزمون ریاضی اسفند معاون

دانش آموزان پایه چهارم در آزمون ریاضی 

بازخورد پس از آزمون با دریافت بورس

نمونه سوال عملکردی ریاضی

باهوش های چهارم نمونه سوال عملکردی از فصل عدد اعشاری براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال عملکردی عدداعشاری

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش برای اینکه بهتر فصل چهارم ریاضی رو یاد بگیرید سوالات رو دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال شماره3فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای من نمونه سوال زیر که درباره زمان است دانلود و حل کنید

 

نمونه سوال شماره2فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل های دوست داشتنی من نمونه سوال ریاضی که درمورد زاویه ها هست را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال شماره1 فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال ریاضی فصل سوم

پسرای گل و درس خوان نمونه سوالات زیر که از فصل سوم انتخاب شده اند را دانلود و با حوصله حل کنید.

 

دانلود نمونه سوال شماره9فصل سوم ریاضی

 

دانلود نمونه سوال شماره10فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای باهوشم نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول تا سوم ریاضی

 

نمونه سوال فصل دوم و سوم ریاضی

 

نمونه سوال شماره 2 از فصل اول تا سوم ریاضی

 

 

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

گل پسرای باهوش آخر هفته این سوالات ریاضی که درباره فصل سوم هست را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

دانلود سوال شماره6 فصل سوم ریاضی

 

دانلود سوال شماره7 فصل سوم ریاضی

 

دانلود سوال شماره8 فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال فصل سوم که مربوط به محاسبه های تقریبی هست رو براتون آماده کردم که دانلود و توی خونه حل کنید

 

نمونه سوال شماره5فصل سوم

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال زیر که از فصل سوم هست را دانلود و با دقت در خونه حل کنید.

 

دانلود نمونه سوال شماره4فصل سوم

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش نمونه سوال ریاضی از فصل اول و دوم براتون قرار میدم که با حل کردن اون مروری روی دو فصل گذشته ریاضی کنید.

 

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

نمونه سوال کلیه دروس

پسرای باهوش نمونه سوال از همه دروس براتون قرار دادم که حتما دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال کلیه دروس

 

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

پسرای باهوشم نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال شماره3فصل سوم

نمونه سوال محاسبه های تقریبی

دانش آموزان گلم نمونه سوال زیر رو دانلود و با دقت در خونه حل کنید.اگر سوالی مشکل داشتید حتما با خودتون بیارید تا در کلاس حل کنیم.

 

دانلود نمونه سوال شماره2فصل سوم( محاسبه های تقریبی)

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

گل های من اولین نمونه سوال فصل سوم ریاضی از کتاب دلفین واله انتخاب کردم که دانلود و با دقت و حوصله حل کنید تا انشالله در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشید.

 

دانلود نمونه سوال شماره1 فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

باهوش های چهارمی حتما نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید چون مرور کاملی روی فصل دوم ریاضی خواهید کرد.

 

نمونه سوال فصل دوم ریاضی

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

گل پسرای من برای مرور فصل اول و دوم ریاضی نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

نمونه سوال شماره 2

نمونه سوالات مرور فصل اول و دوم ریاضی

گلهای من نمونه سوالات زیر را دانلود و در این ایام تعطیل مروری روی ریاضی کنید.

 

نمونه سوال ریاضی فصل اول

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوالات ریاضی فصل دوم

گل پسرای باهوش نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال ریاضی شماره1

 

نمونه سوال ریاضی شماره2

 

نمونه سوال ریاضی شماره3

نمونه سوالات کسرها

پسرای گلم نمونه سوال کسرهای زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال کسرها شماره1

 

نمونه سوال کسرها شماره2

 

نمونه سوال کسرها شماره3

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای من نمونه سوال ریاضی تساوی کسرها را دانلود و حتما در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال تساوی کسرها

نمونه سوال دروس

گل های من نمونه سوال درس های ریاضی؛علوم و فارسی را با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال دروس

    

نمونه سوال تیزهوشان

پسرای گل و دوست داشتنی سوال زیر را دانلود و سوالات ریاضی و هدیه ها را پاسخ بدید و فارسی را هفته آینده جواب خواهید داد.

 

نمونه سوال تیزهوشان

 

نمونه سوال تساوی کسرها

باهوش های چهارم نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال تساوی کسرها

نمونه سوال ریاضی کسرها

پسرای فعال من نمونه سوال زیر را دانلود اما سوال های2و3 را فعلا حل کنید و بیه سوالات رو با دقت و حوصله حل و مطالب کسرها را مرور کنید.

 

نمونه سوال فصل کسرها

نمونه سوال کسرها

دانش آموزان باهوش نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل مطالعه و حل کنید.

 

نمونه سوال کسرها

نمونه سوال شناخت کسرها

پسرای باهوش حتما نمونه سوالهای زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال شماره 1 شناخت کسرها

نمونه سوال شماره2 شناخت کسرها

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای گلم امیدوارم از فصل اول ریاضی چهارم لذت برده باشید.

برای تثبیت یادگیری و فهم خیلی خوب از این فصل چند نمونه سوال دیگر براتون آماده کردم که حتما دانلود و حل کنید.

هرسوالی که مشکل داشتید حتما به کلاس بیاورید تا با همدیگر حل کنیم و بتوانید بخوبی آن را فرابگیرید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره 1

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره2

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره3

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره4

توجه:برای نمونه سوال شماره 4 فقط به سوالات ریاضی پاسخ دهید.

نمونه سوال فصل اول ریاضی
فیلم های آموزشی فصل اول ریاضی

گل های من فیلم های آموزشی فصل اول را حتما دانلود و ببینید تا مرور کاملی روی مطالب فصل اول ریاضی کرده باشید.

 

 

نمونه سوال عددنویسی و الگوها

پسرای باهوش و خوب من نمونه سوال زیر را دانلود و مرور کاملی روی عددنویسی و الگوها داشته باشید.

 

نمونه سوال عددنویسی و الگوها

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر را دانلود و فقط سوالاتی که تدریس شده را حل کنید و سوالات مربوط به میلیون را می توانید در پایان تدریس این مبحث حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

درسنامه عددنویسی

پسرای گل من درسنامه عددنویسی را دانلود و در منزل حتما مطالعه کنید

 

درسنامه عددنویسی

بازی وصل کردنی الگوها

پسرای گلم بازی وصل کردنی الگوها را بازی کنید؛هم لذت ببرید و هم درس یاد بگیرید

 

بازی های وصل کردنی الگو

بازی های ضرب(آمادگی گروه بندی)

پسرای گل و باهوشم بازی های ضرب لاس بازی کردیم رو براتون توی وبلاگ قرار می دهم که توی خونه هم تمرین و بازی کنید.

 

بازی های آموزشی ضرب

 

نمونه سوال محیط

دانش آموزان گلم نمونه سوال محیط رو دانلود و حل کنید

پاسخ سوالات رو برام در واتساپ بفرستید.

 

نمونه سوال محیط

نمونه سوال تبدیل واحد های پایه سوم

پسرای باهوش و خوبم نمونه سوال تبدیل واحدها را حل کنید تا مرور کاملی روی این مبحث از پایه سوم کرده باشید و پاسخ ها رو برایم در واتساپ ارسال کنید.

 

نمونه سوال تبدیل واحد پایه سوم

نمونه سوال ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر را با دقت و حوصله حل کرده و در واتساپ برایم ارسال کنید

 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال پایه سوم

پسرای باهوشم لطفا نمونه سوال عملکردی زیر که درباره ضرب و تقسیم هست را با دقت انجام داده و در واتساپ برایم ارسال کنید.

 

نمونه سوال عملکردی ضرب و تقسیم

نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم

پسرای باهوش کلاس چهارم ورودی جدید لطفا نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم را حل کنید و در واتساپ برایم بفرستید.

 

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم

نمونه سوال فصل اول ریاضی سوم

پسرای گل ورودی جدید پایه چهارم برای اینکه مرور کلی روی فصل اول ریاضی داشته باشید لطفا با رمزی که در واتساپ فرستاده می شود فایل زیر را باز و به سوالاتش پاسخ دهید.

لطفا پاسخ ها را از طریق واتساپ برایم ارسال کنید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی سوم

 

دونمونه سوال ریاضی نوبت دوم

دو نمونه سوال ریاضی نوبت دوم میذارم وبلاگ که دانش آموزان حل کنند و از ریاضی لذت ببرند.

 

ریاضی نوبت دوم شماره1

 

ریاضی نوبت دوم شماره2

نمونه سوال شکل های هندسی
آزمون علمی از ریاضی؛علوم و اجتماعی

گل های من آزمون جامعی از دروس ریاضی؛علوم و اجتماعی آماده کردم که حتما دانلود و با دقت حل کنید.

سوالاتی که مشکل داشتید حتما بیاورید مدرسه تا با هم حل کنیم.

دانلود کنید

       

 

نمونه سوال ریاضی از فصل4و5

پسرای گلم بخاطر آزمون روز شنبه که از فصل4 و 5 ریاضی هست چند نمونه سوال رو دوباره براتون میذارم که دانلود کنید و همه سوالاتش رو با دقت حل کنید.

نمونه سوال فصل4 شماره 1

 

نمونه سوال فصل4شماره 2

 

نمونه سوال فصل5شماره1

 

نمونه سوال فصل5شماره2

 

نمونه سوال فصل5 شماره3

 

نمونه سوال فصل5شماره4

 

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی

آزون پیشرفت تحصیلی شماره3 رو که مربوط به علوم و ریاضی هست رو دانلود کنید و در منزل تکرار و تمرین کنید

 

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی شماره3

                                                     

نمونه سوال تستی همه دروس

گل های من نمونه سوال تستی(آزمون پیشرفت تحصیلی) براتون آماده کردم که حتما با دقت و حوصله به همه سوالات پاسخ دهید تا در ارزشیابی های پایان سال موفق تر از همیشه باشید.

پیشرفت تحصیلی شماره 1

 

پیشرفت تحصیلی شماره2

آزمون ریاضی فصل زاویه ها

گل های من حتما نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید تا مشکلات فصل زاویه ها رفع گردد.

 

نمونه سوال فصل زاویه ها

درسنامه چهارضلعی ها

گل های من درسنامه چهارضلعی رو براتون آماده کردم که تمام ویژگی های چهارضلعی ها نوشتم.

حتما دانلود و با دقت مطالعه کنید

دانلود درسنامه چهارضلعی ها

نمونه سوال عدد اعشاری

نمونه سوال دیگری هم از فصل عدد اعشاری براتون اماده کردم که امیدوارم دانلود کنید و با دقت به سوالات پاسخ دهید

 

دانلود سوالات عدد اعشاری

نمونه سوال مسله عدداعشاری

پسرای باهوشم نمونه سوال براتون آماده کردم که چند مسله از عدداعشاری می باشد.

حتما دانلود کنید و مسله ها را با دقت حل کنید

دانلود کنید

نمونه سوال عدد اعشاری

پسرای گلم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت مطالعه کنید:

دانلود نمونه سوال عدد اعشاری

تکلیف ریاضی روز جمعه16بهمن

گلهای من تکلیف ریاضی امروز رو براتون آماده کردم که دانلود و با حوصله و دقت حل کنید

 

تکلیف روز جمعه ریاضی

نمونه سوال فصل اندازه گیری

پسرای گلم یک نمونه سوال دیگر از فصل اندازه گیری براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت حل کنید

نمونه سوال فصل اندازه گیری

نمونه سوال فصل اندازه گیری

گل های من اولین نمونه سوال از فصل اندازه گیری براتون قرار می دهم که حتما دانلود و با دقت حل کنید.

طی روزهای آینده چند نمونه سوال دیگر هم از این فصل برای یادگیری وتثبیت بهتر مفاهیم اندازه گیری قرار خواهم داد.

 

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی

سوالات فصل دوم و سوم ریاضی

فصل دوم و سوم ریاضی را بادقت بخوانید و آخر هفته حتما به سوالات این دو فصل پاسخ بدهید

 

سوالات فصل دوم و سوم ریاضی

آزمون فصل اول تا سوم ریاضی

دانش آموزان عزیز برای مرور کامل روی فصل های اول تا سوم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت پاسخ دهید.

سوالات فصل اول تا سوم ریاضی

آزمون علمی همه دروس

پسرای گلم حتما فایل زیر دانلود کنید و به سوالات آزمون علمی که از همه دروس است با دقت و حوصله پاسخ دهید

 

آزمون علمی کلیه دروس

فیلم روش تدریس درس اول فصل 4

دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس اول (زاویه )

ازفصل چهارم ریاضی چهارم

توسط استاد : دکتر خسروداودی

نمونه سوال سه فصل اول ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر رو دانلود کنید که مرور کلی روی فصل اول تا سوم ریاضی خواهد بود.

 

نمونه سوال ریاضی سه فصل اول

دست ورزی زاویه ها

امروز دانش آموزان با دست ورزی با زاویه آشنا شدند که براشون خیلی جذاب بود

     

 

          

فیلم روش تدریس درس اول ازفصل سوم کتاب ریاضی چهارم

دانلودفیلم روش تدریس های دروس اول تاششم

 ازفصل سوم کتاب ریاضی چهارم 

توسط دکترخسروداودی

                                        

                

      

              

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

یک نمونه سوال کلی از فصل سوم آماده کردم که امیدوارم با حل کردن آن تسلط بیشتری روی این فصل پیدا کنید

 

سوالات فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

دانش اموزای گلم نمونه سوال زیر رو دانلود و با دقت حل کنید

نمونه سوال ریاضی

نتایج لیگ هفته نهم لیگ ریاضیات

امروز هفته نهم(هفته سوم دور جدید)برگزار شد که تیم نخبگان در لیگ 1 و تیزهوشان در لیگ 2 هنوز صدرنشین ماندند و بیشترین صعود در لیگ2 و متعلق به تیم دانشمندان بود که تا رده دوم صعود کرد.

برای دیدن نتایج مسابقات به"لیگ برتر ریاضیات"در نوار ابزار بالا مراجعه کنید

 

سوالات لیگ 1

 

سوالات لیگ2

 

آزمون ریاضی نوبت اول

اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز آزمون ریاضی نوبت اول که امروز از دانش آموزان گرفتم را همراه با بارم سوالات در اینجا قرار می دهم.

سوالات ریاضی نوبت اول

نمونه سوال ریاضی آمادگی نوبت اول

برای آمادگی آزمون ریاضی نوبت اول دونمونه سوال براتون آماده کردم که حتما دانلود و حل کنید

آمادگی نوبت اول شماره1

 

آمادگی نوبت اول شماره2

 

مسله های ضرب و تقسیم

با توجه به روند کلاس و اینکه احساس کردم دانش آموزان در مسله و درک سوال مشکل دارند در صورتی که عملیات ضرب وتقسیم را خیلی راحت و آسان انجام می دهند.به همین خاطر مجموعه ای از مسله های مختلف از ضرب و تقسیم آماده کردم که امیدوارم همه دانش آموزان با حوصله و دقت به سوالات پاسخ دهند تا ان شالله هیچ مشکلی در فصل ضرب وتقسیم نداشته باشیم.

 

مسله های ضرب و تقسیم

نمونه سوال درس های ریاضی علوم اجتماعی

پسرای باهوش فایل زیر را دانلود و نمونه سوالات درس های ریاضی،علوم و اجتماعی را با دقت و حوصله حل کنید

 

نمونه سوال ریاضی،علوم و اجتماعی

نمونه سوال ریاضی آمادگی دی ماه

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت حل کنید تا برای آزمون های دی ماه آمادگی بیشتری داشته باشید.

 

ریاضی آمادگی دی ماه

بازی کن ضرب رو بهتر یاد بگیر

پسرای گلم بازی های زیبایی رو براتون اماده کردم تا با لذت و علاقه ضرب رو مرور کنید.

حتما دانلود کنید

 

ریاضی با بازی کردن خیلی شیرین و جذاب میشه

 

نمونه سوال کسرها

پسر گلم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت و حوصله در ایام تعطیل حل کن

 

نمونه سوال کسر

درسنامه ضرب سه رقمی در سه رقمی و تقریب زدن

پسرای گلم درسنامه را دانلود و با دقت مطالعه کنید و درآخر به سوالات داده شده پاسخ دهید تا ضرب سه رقمی و تقریب زدن را بطور کامل یادبگیرید

 

درسنامه ضرب سه رقمی و تقریب زدن

درسنامه ضرب

پسرای باهوشم درسنامه ضرب دورقم در دورقم را دانلود و مطالعه کنید همچنین به سوالات آن پاسخ دهید

 

درسنامه ضرب دورقم در دورقم

نموه سوال ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال ریاضی

تکلیف ریاضی روز جمعه

پسرای گل و باهوش فایل زیر را دانلود و به سوالات با دقت و حوصله پاسخ دهید

 

تکلیف روز جمعه

نمونه سوال واله

نمونه سوال تستی و تشریحی ریاضی واله را با دقت حل کنید

 

نمونه سوال تشریحی واله ریاضی

 

سوالات تستی واله ریاضی

نمونه سوال کامل کسرها

با توجه به وضعیت کلاس؛نمونه سوالی براتون قرار دادم که خیلی می تونه در تثبیت این فصل بهتون کمک کنه

حتما دانلود و با دقت حل کنید اگر مشکلی داشتید حتما زنگ یا پیام بفرستید

 

سوالات کامل فصل کسرها

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات با حضور جناب آقای سجادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در این هفته سه تیم موفق به دریافت کارت سبز شدند.

                     

 

                 

 

دانلود سوالات هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

نمونه سوال کامل فصل دوم ریاضی

دانش آموزان گلم برای تثبیت یادگیری فصل دوم فایل زیر را دانلود و تک تک سوالات را با دقت حل کنید.

 

تکلیف ریاضی روز جمعه

دانش آموزان باهوش من فایل زیر را که تکلیف ریاضی روز جمعه هست دانلود و حل کنید.

 

تکلیف ریاضی روز جمعه

نمونه سوال کسرها

پسرای گلم برای آمادگی بیشتر در آزمون آبان ماه فایل زیر را دانلود کنید و در دفتر کار در منزل تمرین کنید

 

سوالات کسرها

 

نمونه سوال کسرها

دراین نمونه سوال؛سوالاتی طراحی شده که در کلاس احساس کردم نیاز به تمرین و تکرار دارند پس لطفا حتما دانش آموزان دانلود و در دفتر کاردر منزل حل کنند.

 

نمونه سوال کسرها

برنامه امتحانی آبان ماه

به اطلاع اولیا و دانش آموزان عزیز می رسانم طبق برنامه زیر هفته آینده آزمون های آبان ماه برگزار خواهد شد.

شنبه:ریاضی

یکشنبه:هدیه ها

دوشنبه:فارسی

سه شنبه:اجتماعی

چهارشنبه:علوم

آخرهفته با سوالات متنوع

دانش آموزان باهوشم نمونه سوالات زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

سوالات فصل اول و دوم علوم

 

سوالات علوم درس سوم

 

سوالات ریاضی کسرها

 

سوالات اجتماعی چهار درس اول

نمونه سوال شناخت کسر(1)

گلهای من چندین نمونه سوال از قسمت های مختلف کسر آماده کرده ام که به مرور در وبلاگ قرار می دهم حتما دانلود و با دقت حل کنید.

امروز نمونه سوال شناخت کسر شماره1 براتون قرار می دهم.

 

شناخت کسر(1)

تکلیف ریاضی مخصوص پنج شنبه

دانش آموزان گلم طبق برنامه ریزی صورت گرفته در کلاس فایل تکالیف ریاضی روز پنج شنبه را دانلود و حل کنید:

 

تکلیف ریاضی روز پنج شنبه

آخرهفته با فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی اساتید مجرب کشور برای دانش اموزان گلم اماده کردم.

لطفا اولیا عزیز حتما دانلود کنند و دانش اموزان خوبم با دقت و حوصله گوش کنند و آموزش ببینند.

سوال فارسی وریاضی

آخر هفته همراه با سوالات متنوع از کتابهای مختلف

همه سوالات رو دانلود کنید و با حوصله پاسخ دهید

نمونه سوال فصل اول ریاضی

چندین نمونه سوال متنوع از فصل اول ریاضی برای تثبیت کامل مفاهیم

لطفا با دقت و حوصله به تک تک سوالات پاسخ دهید و درصورت نیاز به کمک حتما تماس گرفته یا پیام بفرستید

 

 

 

 

آخرهفته با فیلم های آموزشی

دانش آموزان گلم برای درک بهتر فصل اول ریاضی چندین فیلم آموزشی براتون آماده کردم که حتما دانلود کنید تا بهتر مفاهیم الگوها را آموزش ببینید

                                                                              

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

دانش آموزای عزیز حتما آخر هفته این نمونه سوال رو دانلود و حل کنید تا مرور کاملی روی مباحث ریاضی تدریس شده کرده باشید

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای باهوشم حتما فایل نمونه سوال رو دانلود کنید و با دقت تمام به سوالات پاسخ دهید

نمونه سوال فصل اول ریاضی

نمونه سوال الگوها

پسرای گلم با دقت و حوصله سوالات رو پاسخ دهید تا به طور کامل درس الگوها رو یاد بگیرید:

سوالات الگوها

بازی جذاب برای یادگیری بهتر الگویابی

پسرای خوبم برای تثبیت یادگیری ولذت بردن از الگویابی بازی زیر رو دانلود وانجام بدید:

نمونه سوال مسله الگو

یک نمونه امتحان مسله از الگو و عددنویسی آماده کردم که امیدوارم با دقت به سوالات پاسخ دهید:

نمونه سوال ریاضی پیشرفته

دانش اموزان باهوش لطفا فایل سوالات ریاضی پیشرفته رو دانلود کنید و با دقت و تمرکز کامل سوالات رو حل کنید:

سوالات عددنویسی ریاضی پیشرفته

ریاضی همراه با بازی
بازی بازی بازم بازی

پسرای توانمند من به دلیل اهمیت ضرب وتقسیم برای سال آینده باز هم بازی ضرب براتون آماده کردم که ان شالله با آمادگی کامل وارد کلاس شوید

 

چرخ بازی وضرب

لیگ برتر ریاضیات

آموزش و آزمون ریاضی پیشرفته را در لیگ برتر ریاضیات پیگیری کنید.

روش نوین فرآیند یادگیری همراه با شور ونشاط وهیجان برای دانش آموزان

اولیا عزیز می توانند اخبار و حواشی لیگ را از طریق وبلاگ و واتساپ دنبال کنند.

در این لیگ به جای کارت قرمز(تنبیه)از کارت سبز(تشویق)استفاده می کنیم.

مسابقات لیگ برتر ریاضیات همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان نخبگان جم شروع می شود.

بازی های آموزشی ضرب پایه سوم

نمونه سوال کسر

پسرای باهوش و درس خوان من؛براتون نمونه سوال کسر آماده کردم که امیدورام با حل کردن این نمونه سوال مرور کاملی روی کسرهای کلاس سوم کنید.

نمونه سوال ریاضی

دانش آموزان عزیزم برای حفظ آمادگی در ایام تابستان یک نمونه سوال براتون قرار می دهم.امیدوارم با دقت سوالات رو حل کنید:

مسابقه جذاب هوش در واتساپ

پسرهای باهوشم سلام

برای آمادگی شما عزیزان در مسابقه کانگورو سال آینده از الان برنامه مدونی درنظر گرفته ام.به همین منظور تا آغاز سال تحصیلی در واتساپ مسابقه هوش کانگورویی برگزار می کنیم.اولیا عزیز لطفا سوالات را به دانش اموزان بدهید و بلافاصله بعداز پاسخ دادن آن را برایم ارسال کنید.

 

بازی کارتی ضرب

پسرای گلم با رمز اختصاصی که دارید فایل بازی کارتی ضرب رو دانلود کنید و از بازی کردن آن لذت ببرید

نمونه سوال ریاضی

دانلودمحتواکسرسوم+چهارم+پنجم+ششم

این محتوای الکترونیکی ، که در واقع یک کتاب الکترونیکی غنی ، درباره مفاهیم مختلف کسر می باشد در قالب یک فایل فلش و با نام مولتی (چندین) محتوای کسر برای شما عزیزان فرهنگی و دانش آموزان این میهن عزیز قرار دادم . ترجمه و آماده سازی این محتوای خارجی ، چندین هفته وقت بنده را گرفت ، امیدوارم در انتقال مفاهیم گوناگون ، مطرح شده در این محتوای ارزشمند ، موفق باشد . این محتوا دارای اجزای نظیر اجزای کسری ، شناسایی کسر ، تسهیم ،کسرهای مساوی ، جمع و تفریق کسر ها، ضرب اعداد در کسرها و ضرب کسرها می باشد . این محتوا مناسب پایه های سوم و چهارم و پنجم و ششم ابتدائی می باشد .

 

از وب امیرخانی

محتوای ریاضی آموزش جدول ضرب

محتوای ریاضی آموزش جدول ضرب ویژه

دانلود مفاهیم ضرب اعداد

 

نرم افزار آموزش و تمرین جهت تثبیت یادگیری جدول ضرب برای دانش آموزان دبستانی

جدول ضرب

 

بازی زیبا و جذاب ضرب

سلام دانش آموزای گلم
 امروزم با یک بازی جذاب و دوست داشتنی ضرب اومدم پیشتون امیدوارم از این بازی هم لذت ببرید و بتونید مرور کاملی روی ضرب کلاس سوم داشته باشید

یک ابتکار جالب.....