سودوکو شماره5

Image result for ‫سودوکو آسان‬‎

سودوکو شماره4

سودوکو شماره3

سودوکو شماره2

سودوکو شماره1

سودوکو شماره16

سودوکو شماره15

سودوکو شماره14

سودوکو شماره13

سودوکو شماره12

سودوکو شماره11

 

سودوکو شماره10

سودوکو شماره 9

سودوکو شماره 8

سودوکو شماره7

سودوکو شماره6

سودوکو شماره5

سودوکو شماره4

پسرای گلم لطفا سودوکو رو حل کنید و برایم توی واتساپ بفرستید

سودوکوی شماره3

پسرای باهوشم لطفا سودوکوی زیر را حل و در واتساپ برایم ارسال کنید

سودوکوی شماره2

پسرای باهوشم لطفا سودوکو را حل و در واتساپ برایم ارسال کنید

سودوکوی شماره1

دانش آموزای تیزهوش من لطفا سودو کوی زیر رو با دقت حل کنید تا تمرکز بیشتری در حل مسایل پیدا کنید.

لطفا عکسی از سودوکوی حل شده را در واتساپ برایم بفرستید

سودوکو شماره18

اینم سودوکوی جذاب این هفته

امیدوارم خوشتون بیاد

سودوکو شماره17

سودوکو شماره16

سودو کو شماره15

پسرای باهوشم این سودوکو رو هم حل کنند تا تمرکز بیشتری پیدا کنند.

سودوکو شماره14

 

سودوکو شماره13

بازم یک سودوکوی جذاب برای سودوکوبازان کلاس

امیدوارم با حل کردن این سودوکو هم لذت ببرید

سودوکوشماره12

پسرای گلم با دقت و حوصله سودوکو رو حل کنید

سودو کو شماره11

باهوش ها این سودوکو  رو هم حل کنند

سودو کو شماره10

سودو کو شماره9

پسر گلم سودوکو این هفته هم با دقت و تمرکز حل کن

سودو کو شماره8

پسر گلم سودوکو زیر رو حل کن تا تمرکز و دقتت بیشتر شود.

 

سودوکوشماره7

 

اینم ی سودوکو جالب برای دانش آموزان مشتاق

سودوکو شماره6

 

سودوکو هفته

دانش آموزان عزیزم حتما سودوکوی هفته رو حل کنند تا تمرکز بیشتری برای آزمون های آبان پیدا کنند.

سودوکوشماره4

سودوکو شماره3

دانش آموزان باهوشم لطفا سودوکو این هفته رو با دقت حل کنید

 

بازی آنلاین دوز

پسرای گلم بازی آنلاین دوز براتون گذاشتم.

می تونید هم با کامپیوتر بازی کنید و هم دونفره

بازی فکری دوز

 

ـ
سودوکو شماره2

پسرای گلم سودوکوی جدید براتون گذاشتم که با دقت و حوصله سعی کنید حل کنید

 

 

سودوکو

دانش آموزای تیزهوش من لطفا سودو کوی زیر رو با دقت حل کنید تا تمرکز بیشتری در حل مسایل پیدا کنید.