درسنامه هدیه ها

پسرای خوب من درسنامه هدیه ها را دانلود و در منزل مطالعه کنید.

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

دانش آموزان عزیز لطفا فایل های زیر را دانلود و در نزل حل کنید

 

نمونه سوال شماره11ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره12ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و دوست داشتنی نمونه سوالات زیر را دانلود و حتما در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره8ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره9ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره10ریاضی فصل دوم

 

درسنامه اجتماعی

پسرای خوب و باهوش درسنامه درس ششم اجتماعی رو دانلود و مطالعه کنید

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و باهوش نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره5ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره6ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره7ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گل و باهوش نمونه سوال های زیر را دانلود و حتما در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره3ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال شماره4ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

پسرای گلم نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره1فصل دوم

 

نمونه سوال شماره2فصل دوم

 

 

نمونه سوال فارسی

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر رو دانلود و در منزل مطالعه و حل کنید

 

نمونه سوال درس اول تا سوم فارسی

سوالات هدیه ها

پسرای باهوش ابتدا درسنامه های درس اول تا سوم هدیه ها را خوب مطالعه کنید و سپس نمونه سوالات زیر را حل کنید.

 

نمونه سوالات درس اول تا سوم هدیه سری اول

 

نمونه سوالات درس اول تا سوم هدیه سری دوم

 

نمونه سوالات درس اول تا سوم هدیه سری سوم

 

آزمون جامع مهرماه

آزمون جامع مهرماه که امروز از دانش آموزان گرفتم.

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی فصل اول

دانش آموزان عزیز نمونه سوالات زیر رو دانلود و در منزل تمرین کنید

نمونه سوال شماره7ریاضی فصل اول

 

نمونه سوال شماره8ریاضی فصل اول

نمونه سوال درس سوم علوم

پسرای خوبم نمونه سوالات درس سوم علوم را دانلود و در منزل مطالعه کنید

 

نمونه سوال شماره 1درس سوم علوم

 

نمونه سوال شماره2درس سوم علوم

بازی تستی فصل اول فارسی

پسرای گل و باهوش بازی تستی که امروز در کلاس انجام دادیم براتون میذارم وبلاگ حتما دانلود کنید و در خونه باز هم تمرین کنید

 

بازی تستی فصل اول فارسی

نمونه سوال ریاضی فصل اول

پسرای گل نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره6 فصل اول ریاضی

بازی آموزشی اجتماعی

پسرای گلم بازی تستی درس سوم و چهارم اجتماعی رو براتون آماده کردم لطفا ابتدا با دقت درسنامه های درس سوم و چهارم رو مطالعه کنید و بعد بازی رو انجام دهید

در پایان بازی نمره شما مشخص خواهد شد و می توانید ببینید

 

بازی تستی درس سوم و چهارم اجتماعی

 

نمونه سوال ریاضی فصل اول

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر را داناود و در منزل تمرین کنید

 

نمونه سوال شماره5فصل اول ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل های من نمونه سوالات زیر که از فصل اول ریاضی آماده کردم دانلود و حل کنید

 

سوال فصل اول ریاضی شماره3

 

سوال فصل اول ریاضی شماره4

بازی آموزشی فارسی

پسرای خوب و باهوش بازی زیر که معنی کلمات درس دوم هست دانلود و در منزل بازی کنید تا کلمات مهم این درس هم یاد بگیرید

 

دانلود بازی معنی کلمات درس دوم

درسنامه ستایش

پسرای گل و باهوش درسنامه ستایش همراه با نمونه سوال در وبلاگ قرار می دهم که حتما دانلود و در منزل مطالعه کنید

 

درسنامه درس ستایش

نمونه سوال ریاضی فصل اول

نمونه سوالات زیر را دانلود و توی خونه تمرین کنید

 

سوال فصل اول شماره1

 

سوال فصل اول شماره2

 

درسنامه های اجتماعی و هدیه ها

پسرای خوب و پرتلاش درسنامه های درس اول اجتماعی و درس اول و دوم هدیه ها را دانلود و حتما در منزل مطالعه کنید.

 

درسنامه درس اول اجتماعی

 

درسنامه درس اول هدیه ها

 

درسنامه درس دوم هدیه ها

 

درسنامه درس اول و دوم هدیه ها

                                                                  

تست علوم درس دوم
درسنامه و سوالات علوم درس اول

پسرای باهوش درسنامه و نمونه سوال درس اول علوم رو دانلود و در خونه مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس اول علوم

نمونه سوال تستی همه دروس

گل پسرای باهوش نمونه سوالی تستی از همه دروس پایه سوم براتون آماده کردم که حتما دانلود و توی منزل حل کنید تا مرور کاملی روی پایه سوم داشته باشید.

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی سوم

گل پسرای باهوش نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید

 

دانلود کنید

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش و گل نمونه سوال زیر را دانلود و توی خونه حل کنید تا مروری روی ریاضی سال گذشته داشته باشید.

 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال ریاضی

پسرای گل و باهوشم نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و در منزل حل کنید تا مروری روی مطالب سال قبل داشته باشید.

 

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای باهوش نمونه سوال زیر که درباره تبدیل واحدهای پایه سوم است را دانلود و در خونه حل کنید.

 

نمونه سوال ریاضی

گل پسرا چند نمونه سوال ریاضی براتون قرار میدم که حتما دانلود کنید و در خونه تمرین کنید.

 

نمونه سوال فروردین ماه

 

نمونه سوال فصل چهارم

 

نمونه سوال فصل ششم

نمونه سوال درس اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوال درس آخر اجتماعی هم براتون آماده کردم که حتما دانلود و مطالعه کنید.

 

ئرسنامه درس روزهای مهم

نمونه سوال اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوالات درس 20و21اجتماعی رو براتون آماده کردم که حتما دانلود و مطالعه کنید

 

نمونه سوال درس بیستم

 

نمونه سوال درس بیست و یکم

سری دوم سوالات نوروز96

سری دوم سوالات اختیاری نوروز96 براتون قرار میدم که می تونید دانلود و حل کنید.

 

پیک شماره1

 

پیک شماره2

 

پیک شماره3

 

 

بازی علوم

بازی های علوم که درباره بدن ما1 است دانلود و با برن افزار اجرا کنید و از بازی کردن لذت ببرید

 

بازی صحیح و غلط

 

بازی وصل کردنی

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و حل کنید

 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال هدیه ها

پسرای گل نمونه سوال درس سیزدهم هدیه ها رو دانلود و بعد از مطالعه درسنامه به سوالات پاسخ دهید.

 

نمونه سوال درس سیزدهم هدیه ها

نمونه سوال اجتماعی

پسرای باهوش نمونه سوال درس هفدهم اجتماعی هم دانلود و مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس هفدهم اجتماعی

سوالات درس اجتماعی

گل های من نمونه سوال از درس شانزدهم اجتماعی براتون آماده کردم که دانلود کنید و با دقت به سوالات پاسخ دهید.

 

دانلود سوالات درس شانزدهم اجتماعی

نمونه سوال اجتماعی

پسرای نخبگانی بعد از مطالعه درسنامه درس پانزدهم اجتماعی فایل زیر رو دانلود و به سوالات آن پاسخ دهید

 

نمونه سوال درس پانزدهم اجتماعی

نمونه سوال عملکردی ریاضی

باهوش های چهارم نمونه سوال عملکردی از فصل عدد اعشاری براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال عملکردی عدداعشاری

نمونه سوال درس هدیه ها

پسرای خوب من نمونه سوال درس دوازدهم هدیه ها را دانلود و با دقت پاسخ دهید.

 

نمونه سوال درس دوازدهم هدیه ها

سوالات علوم

گل های من دو نمونه سوال علوم از درس آسمان در شب براتون آماده کردم که امیدوارم دانلود کنید و با دقت به سوالات پاسخ دهید.

حتما قبل از پاسخ دادن به سوالات درسنامه درس هشتم رو مطالعه کنید.

 

نمونه سوال شماره1آسمان در شب

 

نمونه سوال شماره2آسمان در شب

 

سوالات درس اجتماعی

سوالات درس چهاردهم اجتماعی رو هم دانلود کنید و با حوصله به آن ها پاسخ دهید تا مرور کاملی روی این درس داشته باشید.

 

دانلود سوالات درس چهاردهم اجتماعی

نمونه سوال هدیه ها

گل پسرای باهوش نمونه سوال درس یازدهم هدیه ها براتون آماده کردم که حتما دانلود و بعد از مطالعه درسنامه درس یازدهم حل کنید.

 

سوالات درس یازدهم هدیه ها

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش برای اینکه بهتر فصل چهارم ریاضی رو یاد بگیرید سوالات رو دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال شماره3فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال اجتماعی

پسرای گلم بعد مطالعه درسنامه درس سیزدهم اجتماعی حالا سوالاتش رو دانلود و حل کنید.

 

سوالات درس سیزدهم اجتماعی

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای من نمونه سوال زیر که درباره زمان است دانلود و حل کنید

 

نمونه سوال شماره2فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل های دوست داشتنی من نمونه سوال ریاضی که درمورد زاویه ها هست را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال شماره1 فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال هدیه ها

پسرای باهوش و زرنگ نمونه سوال درس دهم هدیه ها رو هم دانلود و حتما در خونه مطالعه کنید که این درس دهم به طور کامل یاد بگیرید.

 

نمونه سوال درس دهم هدیه ها

نمونه سوال اجتماعی

پسرای باهوش و خوبم نمونه سوال درس دوازدهم اجتماعی رو دانلود و در منزل مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس دوازدهم اجتماعی

نمونه سوال درس هدیه ها

گل پسرای خوبم نمونه سوالی از درس نهم هدیه ها براتون آماده کردم که حتما دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال درس نهم هدیه ها

نمونه سوال درس یازدهم اجتماعی

پسرای گلم اول پاورپوینت امیررضا و درسنامه درس یازدهم را دانلود و مطالعه کنید و بعد نمونه سوال زیر را با دقت حل کنید.

 

نمونه سوال درس یازدهم اجتماعی

نمونه سوال ریاضی فصل سوم

پسرای گل و درس خوان نمونه سوالات زیر که از فصل سوم انتخاب شده اند را دانلود و با حوصله حل کنید.

 

دانلود نمونه سوال شماره9فصل سوم ریاضی

 

دانلود نمونه سوال شماره10فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای باهوشم نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول تا سوم ریاضی

 

نمونه سوال فصل دوم و سوم ریاضی

 

نمونه سوال شماره 2 از فصل اول تا سوم ریاضی

 

 

نمونه سوال اجتماعی

نمونه سوال درس دهم اجتماعی رو براتون آماده کردم که حتما دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال درس دهم اجتماعی

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

گل پسرای باهوش آخر هفته این سوالات ریاضی که درباره فصل سوم هست را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

دانلود سوال شماره6 فصل سوم ریاضی

 

دانلود سوال شماره7 فصل سوم ریاضی

 

دانلود سوال شماره8 فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال فصل سوم که مربوط به محاسبه های تقریبی هست رو براتون آماده کردم که دانلود و توی خونه حل کنید

 

نمونه سوال شماره5فصل سوم

نمونه سوال درس ششم فارسی

نمونه سوال کلی از درس ششم براتون آماده کردم که دانلود و توی خونه با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال درس ششم فارسی

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال زیر که از فصل سوم هست را دانلود و با دقت در خونه حل کنید.

 

دانلود نمونه سوال شماره4فصل سوم

نمونه سوال هدیه و اجتماعی

گل پسرای باهوش نمونه سوال هدیه و اجتماعی زیر هم دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال هدیه ها

نمونه سوال اجتماعی

نمونه سوال فارسی

نمونه سوال فارسی که مربوط به فصل اول هست را دانلود و توی خونه حل کنید.

 

نمونه سوال فارسی فصل اول

نمونه سوال علوم

برای علوم هم نمونه سوالی از درس اول و دوم قرار میدم که امیدوارم این نمونه سوال هم دانلود و حل کنید.

 

دانلود نمونه سوال درس اول و دوم علوم

نمونه سوال ریاضی

پسرای باهوش نمونه سوال ریاضی از فصل اول و دوم براتون قرار میدم که با حل کردن اون مروری روی دو فصل گذشته ریاضی کنید.

 

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

نمونه سوال کلیه دروس

پسرای باهوش نمونه سوال از همه دروس براتون قرار دادم که حتما دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال کلیه دروس

 

نمونه سوال درس پنجم فارسی

نمونه سوال درس پنجم فارسی رو براتون آماده کردم که مرور کاملی روی این درس کنید.

 

نمونه سوال درس پنجم فارسی

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

پسرای باهوشم نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال شماره3فصل سوم

نمونه سوال درس هشتم هدیه ها

پسرای خوبم بعد از مطالعه پاورپوینت و درسنامه درس هشتم نمونه سوال زیر رو دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال درس هشتم هدیه ها

نمونه سوال محاسبه های تقریبی

دانش آموزان گلم نمونه سوال زیر رو دانلود و با دقت در خونه حل کنید.اگر سوالی مشکل داشتید حتما با خودتون بیارید تا در کلاس حل کنیم.

 

دانلود نمونه سوال شماره2فصل سوم( محاسبه های تقریبی)

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

گل های من اولین نمونه سوال فصل سوم ریاضی از کتاب دلفین واله انتخاب کردم که دانلود و با دقت و حوصله حل کنید تا انشالله در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشید.

 

دانلود نمونه سوال شماره1 فصل سوم ریاضی

نمونه سوال هدیه ها

پسرای خوب من دونمونه سوال از کتاب هدیه ها براتون توی سایت قرار میدم که حتما دانلود کنید و با حوصله به سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می کنم قبل از پاسخ به سوالات همه ی درسنامه های هدیه ها را دوباره مرور کنید.

 

نمونه سوال شماره1 هدیه ها

 

نمونه سوال شماره2 هدیه ها

نمونه سوال نوشتاری

پسرای دوست داشتنی من نمونه سوال زیر که مربوط به فارسی هست را دانلود و حل کنید تا بتوانید تسلط بیشتری روی کتاب نوشتاری پیدا کنید.

 

نمونه سوال کتاب نوشتاری

نمونه سوال علوم

نمونه سوال علوم از درس الکتریسیته را با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال علوم

نمونه سوال فارسی تا درس ششم

پسرای گل نمونه سوال زیر را دانلود و فقط تا سوال8 آن حل کنید

 

نمونه سوال فارسی تا ابتدای درس هفتم

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

باهوش های چهارمی حتما نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید چون مرور کاملی روی فصل دوم ریاضی خواهید کرد.

 

نمونه سوال فصل دوم ریاضی

نمونه سوال درس نهم اجتماعی

پسرای گلم اول با دقت درسنامه درس نهم را مطالعه کنید و بعد با دقت و حوصله نمونه سوال زیر را حل کنید:

 

نمونه سوال درس نهم اجتماعی

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

گل پسرای من برای مرور فصل اول و دوم ریاضی نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی

نمونه سوال شماره 2

نمونه سوالات مرور فصل اول و دوم ریاضی

گلهای من نمونه سوالات زیر را دانلود و در این ایام تعطیل مروری روی ریاضی کنید.

 

نمونه سوال ریاضی فصل اول

 

نمونه سوال ریاضی فصل دوم

 

نمونه سوال درس هشتم اجتماعی

پسرای باهوشم بعد از مطالعه درسنامه نمونه سوال زیر را دانلود و با حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال درس هشتم اجتماعی

نمونه سوال اجتماعی

پسرای درس خوان و زرنگ نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت به سوالاتش پاسخ دهید.

 

نمونه سوال اجتماعی

نمونه سوالات ریاضی فصل دوم

گل پسرای باهوش نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال ریاضی شماره1

 

نمونه سوال ریاضی شماره2

 

نمونه سوال ریاضی شماره3

نمونه سوال تستی فصل دوم اجتماعی

گل پسرای باهوش نمونه سوال تستی زیر را دانلود و مرور کاملی روی مطالب مهم فصل دوم اجتماعی کنید.

 

نمونه سوال تستی فصل دوم اجتماعی

نمونه سوال درس ششم هدیه ها

گل پسرای باهوش و دوست داشتنی نمونه سوال درس ششم هدیه ها را دانلود و حتما مطالعه و حل کنید.

 

نمونه سوال درس ششم هدیه ها

نمونه سوالات کسرها

پسرای گلم نمونه سوال کسرهای زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال کسرها شماره1

 

نمونه سوال کسرها شماره2

 

نمونه سوال کسرها شماره3

نمونه سوال ریاضی

گل پسرای من نمونه سوال ریاضی تساوی کسرها را دانلود و حتما در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال تساوی کسرها

نمونه سوال دروس

گل های من نمونه سوال درس های ریاضی؛علوم و فارسی را با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال دروس

    

نمونه سوال تیزهوشان

پسرای گل و دوست داشتنی سوال زیر را دانلود و سوالات ریاضی و هدیه ها را پاسخ بدید و فارسی را هفته آینده جواب خواهید داد.

 

نمونه سوال تیزهوشان

 

نمونه سوال تساوی کسرها

باهوش های چهارم نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل حل کنید.

 

نمونه سوال تساوی کسرها

نمونه سوال علوم

پسرای باهوش من نمونه سوال زیر را دانلود و روی درس های علوم مرور کلی کنید.

 

نمونه سوال درس اول تا سوم علوم

نمونه سوال ریاضی کسرها

پسرای فعال من نمونه سوال زیر را دانلود اما سوال های2و3 را فعلا حل کنید و بیه سوالات رو با دقت و حوصله حل و مطالب کسرها را مرور کنید.

 

نمونه سوال فصل کسرها

نمونه سوال اجتماعی

گل های دوست داشتنی من نمونه سوال اجتماعی از فصل اول کتاب براتون اماده کردم تا خودتون رو توی خونه محک بزنید.

 

نمونه سوال اجتماعی فصل اول

نمونه سوال فارسی

دانش آموزان تلاشگر و خوب من نمونه سوال درس دوم و سوم خوانداری براتون آماده کردم که دانلود و در منزل مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس دوم و سوم فارسی

نمونه سوال کسرها

دانش آموزان باهوش نمونه سوال زیر را دانلود و در منزل مطالعه و حل کنید.

 

نمونه سوال کسرها

نمونه سوال درس چهارم هدیه ها

پسرای باهوش لطفا نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت در منزل مطالعه کنید.

 

دانلود نمونه سوال درس چهارم هدیه ها

نمونه سوال شناخت کسرها

پسرای باهوش حتما نمونه سوالهای زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال شماره 1 شناخت کسرها

نمونه سوال شماره2 شناخت کسرها

نمونه سوال درس سوم علوم

نخبگان چهارم حتما دو نمونه سوال زیر را دانلود و مطالعه کنید تا فصل سوم علوم نیز براتون آسمون و راحت باشه

 

نمونه سوال شماره1درس سوم علوم

 

نمونه سوال شماره2درس سوم علوم

نمونه سوال فصل اول فارسی

گل های باهوش نمونه سوال زیر دانلود و بادقت مطالعه کنید.

 

نمونه سوال فصل اول فارسی

سوالات درس پنجم اجتماعی

گل پسرای من نمونه سوال کامل درس پنجم براتون آماده کردم که حتما دانلود و مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس پنجم اجتماعی

نمونه سوال علوم درس دوم

پسرای گل نمونه سوال درس دوم علوم مخلوط را دانلود و با دقت مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس دوم علوم

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای گلم امیدوارم از فصل اول ریاضی چهارم لذت برده باشید.

برای تثبیت یادگیری و فهم خیلی خوب از این فصل چند نمونه سوال دیگر براتون آماده کردم که حتما دانلود و حل کنید.

هرسوالی که مشکل داشتید حتما به کلاس بیاورید تا با همدیگر حل کنیم و بتوانید بخوبی آن را فرابگیرید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره 1

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره2

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره3

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی شماره4

توجه:برای نمونه سوال شماره 4 فقط به سوالات ریاضی پاسخ دهید.

نمونه سوال کامل فصل اول اجتماعی

نمونه سوال زیر که مربوط به کل درس های فصل اول اجتماعی می باشد دانلود و با دقت مطالعه کنید.

 

نمونه سوال فصل اول اجتماعی

نمونه سوال درس اول تا سوم اجتماعی

گل های من نمونه سوال زیر که همراه با جواب هست را دانلود و در منزل مطالعه نمایید.

 

نمونه سوال همراه با جواب درس اول تا سوم اجتماعی

نمونه سوال فصل اول ریاضی
نمونه سوال درس اول فارسی

گل های من نمونه سوال زیر را دانلود و مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس اول فارسی

نمونه سوال درس دوم علوم

گل های من نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت مطالعه کنید.

 

نمونه سوال درس دوم علوم

نمونه سوال عددنویسی و الگوها

پسرای باهوش و خوب من نمونه سوال زیر را دانلود و مرور کاملی روی عددنویسی و الگوها داشته باشید.

 

نمونه سوال عددنویسی و الگوها

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر را دانلود و فقط سوالاتی که تدریس شده را حل کنید و سوالات مربوط به میلیون را می توانید در پایان تدریس این مبحث حل کنید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

درسنامه و نمونه سوال درس اول علوم

باهوش و فعالان چهارم درسنامه و نمونه سوال زیر را دانلود و مطالب مفیدی بیشتر از سطح کتاب درسی بیاموزید.

 

درسنامه و سوال درس اول علوم

نمونه سوال درس اول اجتماعی

گل پسرهای چهارم فایل زیر را دانلود و با دقت به سوالاتش پاسخ دهید.

 

نمونه سوال درس اول اجتماعی

نمونه سوال درس اول و دوم اجتماعی

پسرای گل و درسخوان چهارم نخبگان؛نمونه سوال درس اول و دوم اجتماعی براتون آماده کردم که اول درسنامه را با دقت مطالعه و سپس این نمونه سوال را پاسخ دهید.

 

نمونه سوال درس اول و دوم اجتماعی

نمونه سوال درس ستایش

پسرای گل و باهوش نمونه سوال و درسنامه درس ستایش را دانلود و مطالعه کنید که فردا با آمادگی ذهنی خوبی در کلاس حاضر شوید.ان شالله فردا بطور کامل این نمونه سوال در کلاس کار خواهد شد.

 

دانلود نمونه سوال درس ستایش

نمونه سوال درس اول علوم

پسرای گلم سوالات زیر را دانلود و با دقت مطالعه کنید

 

نمونه سوال درس اول علوم

نمونه سوال درس اول هدیه ها

پسرای گل و باهوش نمونه سوال درس اول هدیه ها را دانلود و بعد از مطالعه درسنامه آن به سوالات پاسخ دهید:

 

نمونه سوال درس اول هدیه ها

نمونه سوال علوم درس اول

برای فهمیدن بهتر و کامل مفاهیم درس اول علوم سوالات رو دانلود کنید و بادقت به آن ها پاسخ دهید.

 

نمونه سوال علوم درس اول

نمونه سوال محیط

دانش آموزان گلم نمونه سوال محیط رو دانلود و حل کنید

پاسخ سوالات رو برام در واتساپ بفرستید.

 

نمونه سوال محیط

نمونه سوال تبدیل واحد های پایه سوم

پسرای باهوش و خوبم نمونه سوال تبدیل واحدها را حل کنید تا مرور کاملی روی این مبحث از پایه سوم کرده باشید و پاسخ ها رو برایم در واتساپ ارسال کنید.

 

نمونه سوال تبدیل واحد پایه سوم

نمونه سوال ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر را با دقت و حوصله حل کرده و در واتساپ برایم ارسال کنید

 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال پایه سوم

پسرای باهوشم لطفا نمونه سوال عملکردی زیر که درباره ضرب و تقسیم هست را با دقت انجام داده و در واتساپ برایم ارسال کنید.

 

نمونه سوال عملکردی ضرب و تقسیم

نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم

پسرای باهوش کلاس چهارم ورودی جدید لطفا نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم را حل کنید و در واتساپ برایم بفرستید.

 

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه سوم

نمونه سوال فصل اول ریاضی سوم

پسرای گل ورودی جدید پایه چهارم برای اینکه مرور کلی روی فصل اول ریاضی داشته باشید لطفا با رمزی که در واتساپ فرستاده می شود فایل زیر را باز و به سوالاتش پاسخ دهید.

لطفا پاسخ ها را از طریق واتساپ برایم ارسال کنید.

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی سوم

 

دونمونه سوال ریاضی نوبت دوم

دو نمونه سوال ریاضی نوبت دوم میذارم وبلاگ که دانش آموزان حل کنند و از ریاضی لذت ببرند.

 

ریاضی نوبت دوم شماره1

 

ریاضی نوبت دوم شماره2

نمونه سوال شکل های هندسی
سوالات درس7تا10اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوال اجتماعی از درس7تا10حتما دانلود و مطالعه کنید.

 

سوالات درس7تا10

آزمون علمی از ریاضی؛علوم و اجتماعی

گل های من آزمون جامعی از دروس ریاضی؛علوم و اجتماعی آماده کردم که حتما دانلود و با دقت حل کنید.

سوالاتی که مشکل داشتید حتما بیاورید مدرسه تا با هم حل کنیم.

دانلود کنید

       

 

نمونه سوال ریاضی از فصل4و5

پسرای گلم بخاطر آزمون روز شنبه که از فصل4 و 5 ریاضی هست چند نمونه سوال رو دوباره براتون میذارم که دانلود کنید و همه سوالاتش رو با دقت حل کنید.

نمونه سوال فصل4 شماره 1

 

نمونه سوال فصل4شماره 2

 

نمونه سوال فصل5شماره1

 

نمونه سوال فصل5شماره2

 

نمونه سوال فصل5 شماره3

 

نمونه سوال فصل5شماره4

 

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی

آزون پیشرفت تحصیلی شماره3 رو که مربوط به علوم و ریاضی هست رو دانلود کنید و در منزل تکرار و تمرین کنید

 

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی شماره3

                                                     

نمونه سوال درس آسمان در شب

دانش آموزای باهوش و فعالم نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال آسمان در شب

آزمون ریاضی فصل زاویه ها

گل های من حتما نمونه سوال زیر را دانلود و حل کنید تا مشکلات فصل زاویه ها رفع گردد.

 

نمونه سوال فصل زاویه ها

نمونه سوال تستی اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوال تستی اجتماعی از درس4تا8 براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت مطالعه کنید

اجتماعی درس 4تا8

نمونه سوال فصل گیاهان

پسرای باهوش و زرنگم نمونه سوالی از فصل گیاهان براتون آماده کردم که با مطالعه آن همه مطالب مهم این فصل یاد خواهید گرفت.

دانلود کنید

نهمین آزمون آنلاین

دانش آموزان فعال و کوشا نهمین آزمون آنلاین رو این هفته اختصاص دادیم به علوم

لطفا با مراجعه به سایت گزینه "علوم ششم اسفند" را انتخاب و وارد آزمون شوید.

نمونه سوال عدد اعشاری

نمونه سوال دیگری هم از فصل عدد اعشاری براتون اماده کردم که امیدوارم دانلود کنید و با دقت به سوالات پاسخ دهید

 

دانلود سوالات عدد اعشاری

نمونه سوال "پوشش گیاهی وجانوری"

دانش آموزای عزیز بعد از مطالعه درسنامه حالا نمونه سوالات درس"پوشش گیاهی وجانوری"را دانلود و با دقت به سوالات پاسخ دهید تا این درس را بطور کامل یاد بگیرید

 

دانلود نمونه سوالات درس"پوشش گیاهی وجانوری"

نمونه سوال"ردیف وقافیه:

گل های من نمونه سوال زیر را دانلود کنید و با دقت حل کنید و هرمشکلی داشتید حتما تماس بگیرید یا در کلاس سوال بپرسید

دانلود نمونه سوال"ردیف و قافیه"

نمونه سوال درس نواحی آب وهوایی

دانش آموزان سختکوش نمونه سوال جامع و کامل درس نواحی آب وهوایی را دانلود و با حوصله به سوالات پاسخ دهید تا کامل این درس را یاد بگیرید.

دانلود نمونه سوال نواحی آب و هوایی

نمونه سوال مسله عدداعشاری

پسرای باهوشم نمونه سوال براتون آماده کردم که چند مسله از عدداعشاری می باشد.

حتما دانلود کنید و مسله ها را با دقت حل کنید

دانلود کنید

نمونه سوال درس شیر و موش

گل های من نمونه سوال درس شیر وموش را دانلود و با دقت پاسخ دهید:

نمونه سوال شیر و موش

نمونه سوال عدد اعشاری

پسرای گلم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت مطالعه کنید:

دانلود نمونه سوال عدد اعشاری

نمونه سوال درس آب و هوا

با هوش ها و خوب های من نمونه سوال درس آب و هوا را دانلود و با دقت پاسخ دهید

 

نمونه سوال درس آب و هوا

نمونه سوال کامل اجتماعی همراه با جواب

پسرای گلم از درس9تا15که عمده قسمت درس های تاریخ می باشد و شاید سوالات و جواب های آن ها براتون سخت باشه در یک نمونه سوال کامل همراه با جواب براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت بخوانید

نمونه سوال اجتماعی همراه با جواب

نمونه سوال هدیه ها همراه با جواب

نمونه سوال هدیه ها همراه با جواب براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت مطالعه کنید

نمونه سوال هدیه همراه با جواب

نمونه سوال فصل تاریخ کتاب اجتماعی

گل های من برای تثبیت یادگیری نمونه سوالی از فصل تاریخ براتون آماده کردم که حتما به همه سوالات آن با دقت پاسخ بدید

 

سوالات فصل تاریخ

نمونه سوال فصل اندازه گیری

پسرای گلم یک نمونه سوال دیگر از فصل اندازه گیری براتون آماده کردم که حتما دانلود و با دقت حل کنید

نمونه سوال فصل اندازه گیری

نمونه سوال هدیه ها

پسرای گل و فعالم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت پاسخ دهید.

 

نمونه سوال هدیه ها

نمونه سوال علوم از درس اول تا درس 8

نمونه سوال کامل برای مرور کلی روی کتاب علوم از درس اول تا8 براتون در وبلاگ قرار می دهم که حتما دانلود و مطالعه کنید

علوم از اول تا درس آسمان در شب

نمونه سوال فصل اندازه گیری

گل های من اولین نمونه سوال از فصل اندازه گیری براتون قرار می دهم که حتما دانلود و با دقت حل کنید.

طی روزهای آینده چند نمونه سوال دیگر هم از این فصل برای یادگیری وتثبیت بهتر مفاهیم اندازه گیری قرار خواهم داد.

 

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی

نمونه سوال درس آسمان

پسرای گلم نمونه سوالی که طی چند روز در کلاس پرسیده شد براتون در وبلاگ قرار میدم که بتونید مرور کامل کنید

 

نمونه سوال درس آسمان

سوالات فصل دوم و سوم ریاضی

فصل دوم و سوم ریاضی را بادقت بخوانید و آخر هفته حتما به سوالات این دو فصل پاسخ بدهید

 

سوالات فصل دوم و سوم ریاضی

نمونه سوال اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوال کلی از درس اول تا نهم براتون قرار دادم که حتما دانلود اول کتاب را کامل مطالعه کنید و بعد با حوصله به سوالات پاسخ بدید

 

اجتماعی درس اول تا نهم

آزمون فصل اول تا سوم ریاضی

دانش آموزان عزیز برای مرور کامل روی فصل های اول تا سوم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت پاسخ دهید.

سوالات فصل اول تا سوم ریاضی

آزمون علمی همه دروس

پسرای گلم حتما فایل زیر دانلود کنید و به سوالات آزمون علمی که از همه دروس است با دقت و حوصله پاسخ دهید

 

آزمون علمی کلیه دروس

نمونه سوال کامل درس تخت جمشید2

پسرای گلم نمونه سوال کامل درس تخت جمشید2 براتون قرار دادم که حتما دانلود و مطالعه کنید تا با توجه به نمایش این درس به طور کامل تثبیت شود.

 

سوالات درس تخت جمشید2

نمونه سوال سه فصل اول ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال زیر رو دانلود کنید که مرور کلی روی فصل اول تا سوم ریاضی خواهد بود.

 

نمونه سوال ریاضی سه فصل اول

نمونه سوال اجتماعی

پسرای گلم نمونه سوال کامل و جامع درس سفری به تخت جمشید1 همراه با جواب

 

نمونه سوال همراه با جواب اجتماعی

نمونه سوال فصل سوم ریاضی

یک نمونه سوال کلی از فصل سوم آماده کردم که امیدوارم با حل کردن آن تسلط بیشتری روی این فصل پیدا کنید

 

سوالات فصل سوم ریاضی

نمونه سوال ریاضی

دانش اموزای گلم نمونه سوال زیر رو دانلود و با دقت حل کنید

نمونه سوال ریاضی

نتایج لیگ هفته نهم لیگ ریاضیات

امروز هفته نهم(هفته سوم دور جدید)برگزار شد که تیم نخبگان در لیگ 1 و تیزهوشان در لیگ 2 هنوز صدرنشین ماندند و بیشترین صعود در لیگ2 و متعلق به تیم دانشمندان بود که تا رده دوم صعود کرد.

برای دیدن نتایج مسابقات به"لیگ برتر ریاضیات"در نوار ابزار بالا مراجعه کنید

 

سوالات لیگ 1

 

سوالات لیگ2

 

آزمون فارسی نوبت اول

فایل سوالات فارسی نوبت اول همراه با بارم سوالات براتون قرار دادم که دانلود کنید

آزمون فارسی نوبت اول همراه با بارم سوالات

آزمون ریاضی نوبت اول

اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز آزمون ریاضی نوبت اول که امروز از دانش آموزان گرفتم را همراه با بارم سوالات در اینجا قرار می دهم.

سوالات ریاضی نوبت اول

نمونه سوال ریاضی آمادگی نوبت اول

برای آمادگی آزمون ریاضی نوبت اول دونمونه سوال براتون آماده کردم که حتما دانلود و حل کنید

آمادگی نوبت اول شماره1

 

آمادگی نوبت اول شماره2

 

مسله های ضرب و تقسیم

با توجه به روند کلاس و اینکه احساس کردم دانش آموزان در مسله و درک سوال مشکل دارند در صورتی که عملیات ضرب وتقسیم را خیلی راحت و آسان انجام می دهند.به همین خاطر مجموعه ای از مسله های مختلف از ضرب و تقسیم آماده کردم که امیدوارم همه دانش آموزان با حوصله و دقت به سوالات پاسخ دهند تا ان شالله هیچ مشکلی در فصل ضرب وتقسیم نداشته باشیم.

 

مسله های ضرب و تقسیم

نمونه سوال هدیه ها

پسرای گل و باهوش نمونه سوال زیر را دانلود و باحوصله به سوالات پاسخ دهید

 

نمونه سوال هدیه ها

نمونه سوال ریاضی آمادگی دی ماه

دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت حل کنید تا برای آزمون های دی ماه آمادگی بیشتری داشته باشید.

 

ریاضی آمادگی دی ماه

نمونه سوال فارسی

خوب های من نمونه سوال فارسی زیر را دانلود و با دقت به سوالات پاسخ دهید

 

نمونه سوال فارسی

نمونه سوال کسرها

پسر گلم نمونه سوال زیر را دانلود و با دقت و حوصله در ایام تعطیل حل کن

 

نمونه سوال کسر

آزمون آنلاین هدیه ها

با توجه به علاقه و درخواست دانش آموزان آزمون آنلاین هدیه ها را آماده کرده ام.

می توانید با مراجعه به سایت آزمون آنلاین این آزمون را انجام دهید.

 

نموه سوال ریاضی

پسرای گلم نمونه سوال ریاضی زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال علوم

پسرای گلم فایل نمونه سوال علوم را دانلود و آن را با دقت حل کنید.

 

نمونه سوال علوم

تکلیف ریاضی روز جمعه

پسرای گل و باهوش فایل زیر را دانلود و به سوالات با دقت و حوصله پاسخ دهید

 

تکلیف روز جمعه

نمونه سوال انرژی و الکتریسیته

پسرای گلم نمونه سوالات مهم درس انرژی و الکتریسیته را دانلود و با دقت حل کنید

 

دانلود کنید

نمونه سوال فصل دوم فارسی

دانش آموزای گلم نمونه سوال تستی فصل دوم فارسی رو به صورت بازی براتون آماده کردم.دانلود کنید و بادقت به سوالات پاسخ دهید.

 

دانلود کنید

نمونه سوال 6درس اول اجتماعی

پسرای باهوش لطفا فایل زیر رو دانلود و با دقت و حوصله پاسخ دهید.

نمونه سوال 6درس اول اجتماعی

تکالیف روز پنج شنبه

خوب های من لطفا فایل زیر را دانلود و به سوالات آن در دفتر تکلیف پاسخ دهید:

تکالیف روز پنج شنبه

بازی آموزشی فارسی

پسرای گلم با توجه به نیاز کلاس بازی وصل کردنی معنی کلمات درس ششم رو براتون آماده کردم که حتما دانلود کنید تا کلمات براحتی بیاد بسپارید

 

بازی معنی کلمات درس ششم فارسی

نمونه سوال واله

نمونه سوال تستی و تشریحی ریاضی واله را با دقت حل کنید

 

نمونه سوال تشریحی واله ریاضی

 

سوالات تستی واله ریاضی

بازم بازی و آموزش هدیه ها

سوالات مهم هدیه های آسمان که در کلاس روی آن ها تاکید دارم رو در قالب بازی برای دانش آموزانم آماده کردم تا هم بازی کنند و هم هدیه های آسمان را کامل یاد بگیرند.

 

هدیه های آسمان قسمت اول

هدیه های آسمان قسمت دوم

بازی کنید درس یادبگیرید

بازی های آموزشی زیر را دانلود کنید و با اشتیاق درس یاد بگیرید

 

شلیک جوجه ای:فصل اول فارسی

 

شلیک فضایی:فصل دوم فارسی

نمونه سوال کامل کسرها

با توجه به وضعیت کلاس؛نمونه سوالی براتون قرار دادم که خیلی می تونه در تثبیت این فصل بهتون کمک کنه

حتما دانلود و با دقت حل کنید اگر مشکلی داشتید حتما زنگ یا پیام بفرستید

 

سوالات کامل فصل کسرها

بازی آموزشی فارسی

با توجه به نیاز کلاس سعی کردم نقاط ضعف دانش آموزان را با بازی های آموزشی برطرف کنم.پس لطفا حتما بازی های زیر را دانلود و دانش آموزان بازی کنند.

 

بازی معنی کلمات درس پنجم فارسی

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات با حضور جناب آقای سجادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در این هفته سه تیم موفق به دریافت کارت سبز شدند.

                     

 

                 

 

دانلود سوالات هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

نمونه سوال کامل فصل دوم ریاضی

دانش آموزان گلم برای تثبیت یادگیری فصل دوم فایل زیر را دانلود و تک تک سوالات را با دقت حل کنید.

 

تکلیف ریاضی روز جمعه

دانش آموزان باهوش من فایل زیر را که تکلیف ریاضی روز جمعه هست دانلود و حل کنید.

 

تکلیف ریاضی روز جمعه

نمونه سوال کسرها

پسرای گلم برای آمادگی بیشتر در آزمون آبان ماه فایل زیر را دانلود کنید و در دفتر کار در منزل تمرین کنید

 

سوالات کسرها

 

نمونه سوال کسرها

دراین نمونه سوال؛سوالاتی طراحی شده که در کلاس احساس کردم نیاز به تمرین و تکرار دارند پس لطفا حتما دانش آموزان دانلود و در دفتر کاردر منزل حل کنند.

 

نمونه سوال کسرها

ارزشیابی اجتماعی تا صفحه17

ارزشیابی اجتماعی چهارم

ازابتدای کتاب تاصفحه ی 17 

 

آخرهفته با سوالات متنوع

دانش آموزان باهوشم نمونه سوالات زیر را دانلود و با دقت و حوصله حل کنید.

 

سوالات فصل اول و دوم علوم

 

سوالات علوم درس سوم

 

سوالات ریاضی کسرها

 

سوالات اجتماعی چهار درس اول

بازی مرکز استان ها

پسرای گلم بازی کارتی مرکز استان ها رو می تونید با مامان و باباهاتون تمرین کنید.

لحظات شاد در کنار خانواده همراه با بازی آموزشی

 

بازی کارتی مرکز استان ها

نمونه سوال شناخت کسر(1)

گلهای من چندین نمونه سوال از قسمت های مختلف کسر آماده کرده ام که به مرور در وبلاگ قرار می دهم حتما دانلود و با دقت حل کنید.

امروز نمونه سوال شناخت کسر شماره1 براتون قرار می دهم.

 

شناخت کسر(1)

نمونه سوال املا ونگارش فصل اول

پسرای گلم این بار فایل املا و نگارش رو دانلود و نمونه سوالات رو با دقت و حوصله حل کنید تا در آزمون های کلاسی و هماهنگ موفق باشید

 

سوالات املا ونگارش فصل اول

نمونه سوال لغت فصل اول فارسی

نمونه سوالات فصل اول فارسی را به تفکیک1-لغت2-املا و نگارش3-دستورزبان4-معنی و مفهوم آماده کرده ام که جدا جدا نمونه سوال براتون در وبلاگ قرار می دهم که آن ها را دانلود و پاسخ دهید.

 

نمونه سوال لغت فصل اول فارسی

تکلیف ریاضی مخصوص پنج شنبه

دانش آموزان گلم طبق برنامه ریزی صورت گرفته در کلاس فایل تکالیف ریاضی روز پنج شنبه را دانلود و حل کنید:

 

تکلیف ریاضی روز پنج شنبه

نمونه سوال املا درس اول

نمونه سوال املا درس اول

 

سوالات درس اول و دوم علوم

حتما سوالات فصل اول ودوم علوم رو دانلود کنید و بخوانید

 

سوال فارسی وریاضی

آخر هفته همراه با سوالات متنوع از کتابهای مختلف

همه سوالات رو دانلود کنید و با حوصله پاسخ دهید

سوالات درس اول ودوم اجتماعی

تمامی سوالات درس اول و دوم اجتماعی همراه با جواب

لطفا با صبر وحوصله سوالات را بخوانید

نمونه سوال فصل اول ریاضی

چندین نمونه سوال متنوع از فصل اول ریاضی برای تثبیت کامل مفاهیم

لطفا با دقت و حوصله به تک تک سوالات پاسخ دهید و درصورت نیاز به کمک حتما تماس گرفته یا پیام بفرستید

 

 

 

 

نمونه سوال علوم-مخلوط ها

پسرای گلم برای آمادگی آزمون روز شنبه این نمونه سوال هم می تونید مطالعه کنید.

 

بازی تستی علوم

پسرای گلم بازم براتون بازی آموزشی آماده کردم که هم باز یکنید هم درس یاد بگیرید.

حتما دانلود کنید و سوالات رو با دقت پاسخ دهید

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

دانش آموزای عزیز حتما آخر هفته این نمونه سوال رو دانلود و حل کنید تا مرور کاملی روی مباحث ریاضی تدریس شده کرده باشید

 

نمونه سوال فصل اول ریاضی

پسرای باهوشم حتما فایل نمونه سوال رو دانلود کنید و با دقت تمام به سوالات پاسخ دهید

نمونه سوال فصل اول ریاضی

نمونه سوال الگوها

پسرای گلم با دقت و حوصله سوالات رو پاسخ دهید تا به طور کامل درس الگوها رو یاد بگیرید:

سوالات الگوها

نمونه سوال علوم درس دوم

فایل نمونه سوال درس دوم علوم رو دانلود کنید و با دقت و حوصله به سوالات پاسخ دهید:

نمونه سوال درس دوم علوم

نمونه سوال مسله الگو

یک نمونه امتحان مسله از الگو و عددنویسی آماده کردم که امیدوارم با دقت به سوالات پاسخ دهید:

نمونه سوال ریاضی پیشرفته

دانش اموزان باهوش لطفا فایل سوالات ریاضی پیشرفته رو دانلود کنید و با دقت و تمرکز کامل سوالات رو حل کنید:

سوالات عددنویسی ریاضی پیشرفته

نمونه سوال فارسی فصل اول

دانش آموزان نخبه من لطفا فایل زیر رو دانلود کنید و سوالات فارسی درس اول رو با دقت و حوصله حل کنید

نمونه سوال فارسی درس اول

نمونه سوال علوم فصل اول

برای فهمیدن بهتر و کامل مفاهیم درس اول علوم سوالات رو دانلود کنید و بادقت به آن ها پاسخ دهید.

 

دانلود کنید