نمونه سوال درس هشتم هدیه ها
۹۵/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۳:۴۵

پسرای خوبم بعد از مطالعه پاورپوینت و درسنامه درس هشتم نمونه سوال زیر رو دانلود و حل کنید.

 

نمونه سوال درس هشتم هدیه ها