نتایج هفته پانزدهم لیگ آنلاین
۹۵/۱۱/۰۴ ۲۱:۲۱:۱۸

این هفته نیز شنبه لیگ آنلاین نخبگان برگزار و دانش آموزان با هم به رقابت پرداختند.که نتایج آن در نوار ابزار بالا قابل مشاهده است.

 

سوالات هفته پانزدهم لیگ آنلاین نخبگان