گزارش روز دوشنبه1396/08/29
۹۶/۰۸/۲۹ ۱۴:۰۲:۱۰

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب عدد در کسر تدریس شد

فارسی نوشتاری حل کردیم.

اجتماعی جهت های اصلی و فرعی تدریس شد

هدیه ها تمرین حل کردیم.