گزارش روز سه شنبه1396/08/30
۹۶/۰۸/۳۰ ۱۲:۳۷:۰۱

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی کانگورو کار شد

کاردرکلاس ریاضی حل شد

نوشتاری کار کردیم

املا گرفتیم

علوم مرور درس چهارم داشتیم.