گزارش روز سه شنبه1396/09/07
۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳:۳۵:۵۷

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی فصل سوم شروع کردیم

علوم درس پنجم شروع شد

خوانداری درس ششم روخوانی شد

کانگورو سوالات4 امتیازی سال2004کار شد.