تکالیف روز چهارشنبه1396/09/08
۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳:۳۹:۲۳

املا دانش آموزان گفته شده بنویسند

جهت های جغرافیایی کشیده شود

سوالات ریاضی داده شده حل شود.

کانگورو برای فردا آماده باشید.