گزارش روز یکشنبه1396/09/12
۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳:۱۲:۰۳

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب دورقم در دورقم تمرین شد

علوم روی درس پنجم تمرین شد

فارسی نوشتاری کار شد.