گزارش روز دوشنبه1396/09/13
۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳:۴۳:۴۹

سلام و روزبخیر خدمت اولیا

ریاضی ضرب سه رقم در سه رقم تدریس و تمرین کردیم.

فارسی نوشتاری کار شد

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم.