گزارش روز شنبه1396/09/18
۹۶/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۲:۲۳

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی ضرب سه در سه فعالیت و کاردرکلاس حل شد

اجتماعی درس هشتم تدریس شد

فارسی درس هفتم روخوانی کردیم.