گزارش روز یکشنبه1396/09/19
۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۳۵:۳۹

سلام و روزبخیر خدمت اولیا گرامی

ریاضی تمرین ضرب حل کردیم

فارسی درس هفتم همه روخوانی کردند

املا گرفته شد

علوم درس ششم تدریس شروع کردیم.