گزارش روز دوشنبه1396/10/11
۹۶/۱۰/۱۱ ۱۴:۱۸:۳۹

سلام وقت بخیر

ریاضی ضرب چندرقم بر دو رقم توی کتاب حل شد

فارسی درس آزاد انجام دادیم

هدیه ها و اجتماعی سوال پرسیدم