نمونه سوال درس اول هدیه ها
۹۵/۰۷/۰۶ ۱۶:۳۶:۴۰

پسرای گل و باهوش نمونه سوال درس اول هدیه ها را دانلود و بعد از مطالعه درسنامه آن به سوالات پاسخ دهید:

 

نمونه سوال درس اول هدیه ها