نمونه سوالات ریاضی فصل دوم
۹۵/۰۹/۰۱ ۱۹:۵۰:۴۱

گل پسرای باهوش نمونه سوالات زیر را دانلود و در منزل تمرین کنید.

 

نمونه سوال ریاضی شماره1

 

نمونه سوال ریاضی شماره2

 

نمونه سوال ریاضی شماره3