گزارش روز چهارشنبه1395/9/3
۹۵/۰۹/۰۳ ۱۳:۲۰:۰۸

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

ساعت اول لیگ ریاضیات برگزار شد.

ساعت دوم ریاضی ضرب یک رقمی در چند رقمی تدریس شد.

ساعت سوم مرور فعالیت های هفته به صورت بازی برگزار کردیم و ایمان و تایماز به فینال رسیدند.

ساعت چهارم کامپیوتر داشتیم.

ساعت پنجم قرآن داشتیم.

ساعت ششم UCMASداشتیم.

ساعت آخر معنی کلمات فارسی کار شد.